Interpretacje

Estetyka

Wróć

"Zawodowcy", cykl portretów rzemieślników i kupców z warszawskiej Pragi

Estetyka fotografii Mikołaja Grynberga w odniesieniu do tradycji obrazowania człowieka przy pracy.

Typografia reklam

Murale, plakaty i neony lat 60.,70., i 80. XX w. w fotografii Edwarda Hartwiga.

Przedmioty po japońsku: natura materiału

Aspekt technologiczny, walory użytkowe i sposoby wykorzystania naturalnych materiałów: lnu, bawełny, drewna, metalu i gliny.

Przedmioty po japońsku: historia wabi -sabi

Źródła estetyki wabi-sabi i jej znaczenie w kulturze Japonii.

Przedmioty po japońsku: analiza estetyczna

Przedmioty życia codziennego w perspektywie japońskiej myśli estetycznej.